Koroglu MMC

Koroglu Office

"Koroğlu" MMC Azərbaycan Respublikası ərazisində 1992-ci ildən yerli və xarici qənnadı məmulatlarının satışını təşkil edən distributor şirkəti kimi fəaliyyətə başlayıb. Ölkənın daxili bazarında uzun müddət davamlı fəaliyyəti ilə seçilən, eləcədə yerli və xarici istehsal məhsullarını səmərəli surətdə paylaşdıraraq, müştərilərinin, həmkarlarının hörmət və etibarını qazanan "Koroğlu" MMC, bu gün regionda qənnadı məmulatları sahəsində məhsulların çeşid sayı üzrə ön sıralardadır. Şirkət daxili bazarın və qənnadı sənayesinin məhsullarına tələbatı nəzərə alaraq, yüksək keyfiyyətli qənnadı məmulatlarının çeşidlərini maksimal dərəcədə artırmağa çalışır.


DİSTRİBUTORLUQ

20-dən çox yerli və xarici şirkətin distributoru.

OFİS

1029 m2 sahəsi olan müasir 3 mərtəbəli bina.

NƏQLİYYAT BAZASI

100-dən çox xüsusi nəqliyyat vasitəsi

SATIŞ AGENTLƏRİ

250-dən çox ticarət nümayəndələri

ANBAR SAHƏSİ

Soyutma sistemli 5600 m2-lık anbar sahəsi.


Partnyorlar