Dəyərlərimiz

  1. Düzgünlük - Fəaliyyətlərimizin təməlində ədalət anlayışı durur, tərəzimizi düzgün qurar, başqalarının haqqına tənəzzül etmərik;
  2. Fəaliyyət – Hər çəkilən əziyyətin qarşılığının olduğuna inanırıq;
  3. Keyfiyyət prinsipi – Müştərilərimizin ehtiyac və istəklərini müəyyənləşdirərək istədiklərindən daha keyfiyyətli məhsul və xidmət göstərmək başlıca hədəfimizdir;
  4. Məsuliyyətli yanaşma – Satışını təşkil etdiyimiz hər məhsulda insan sağlamlığını düşünürük və bu barədə heç bir güzəştə getmirik;
  5. Kollektiv ruhu – İşçilərin fikir və düşüncələrinə böyük önəm veririk;
  6. Əməkdaşlıq prinsipi – İsçilərimizə etibarlı təhlükəsiz və sağlam, işləyə biləcəkləri iş şəraiti yaradırıq;
  7. Bərabərlik prinsipi - Bütün işçilərimizə və iş münasibətlərində olduğumuz şəxslərə din, dil, irq, milliyyət və sosial statuslarına baxmadan bərabər davranırıq;
  8. Texnologiya ilə ayaqlaşma – Texniki yenilikləri sürətlə mənimsəyir, inkişaf etdirərək istifadə edirik;
  9. Təşkilatçılıq prinsipi - Şirkətimizə göstərilən rəqabətə və bağlılığa böyük önəm veririk;
  10. Ədalətli rəqabət – Rəqabətin gücü bizi gündən-günə irəli aparır.