Values
  • Düzgünlük - Fəaliyyətlərimizin təməlində ədalət anlayışı durur, tərəzimizi düzgün qurar, başqalarının haqqına tənəzzül etmərik;
  • Fəaliyyət - Hər çəkilən əziyyətin qarşılığının olduğuna inanırıq;
  • Keyfiyyət prinsipi- Müştərilərimizin ehtiyac və istəklərini müəyyənləşdirərək istədiklərindən daha keyfiyyətli məhsul və xidmət göstərmək başlıca hədəfimizdir;
  • Məsuliyyətli yanaşma - Satışını təşkil etdiyimiz hər məhsulda insan sağlamlığını düşünürük və bu barədə heç bir güzəştə getmirik;
  • Kollektiv ruhu- İşçilərin fikir və düşüncələrinə böyük önəm veririk;
  • Əməkdaşlıq prinsipi- İsçilərimizə etibarlı təhlükəsiz və sağlam, işləyə biləcəkləri iş şəraiti yaradırıq;
  • Bərabərlik prinsipi- Bütün işçilərimizə və iş münasibətlərində olduğumuz şəxslərə din, dil, irq, milliyyət və sosial statuslarına baxmadan bərabər davranırıq;
  • Texnologiya ilə ayaqlaşma– Texniki yenilikləri sürətlə mənimsəyir, inkişaf etdirərək istifadə edirik;
  • Təşkilatçılıq prinsipi- Şirkətimizə göstərilən rəqabətə və bağlılığa böyük önəm veririk;
  • Ədalətli rəqabət– Rəqabətin gücü bizi gündən-günə irəli aparır.